Orientació professional

L'orientació professional a 4t d'ESO es fonamenta en una sèrie de punts:


· Autoconeixement personal: que l'alumne conegui les seves possibilitats i limitacions tant personals com socials, els seus interessos, les seves habilitats i potencialitats
· Coneixements dels recursos formatius i laborals: coneixement de les possibilitats que ofereix el sistema educatiu reglat i no reglat així com també els recursos laborals.
· Contacte amb l'entorn: coneixement de la realitat sòcioeconòmica de l'entorn per tal de detectar possibles itineraris formatius i llocs de treball i coordinació amb els recursos de l'entorn per tal de optimitzar l'orientació professional dels joves. 

S’informa als alumnes de les diferents sortides que es poden seguir amb l'acabament de l' ESO tant si s'assoleix la promoció com si no.

Aquest tema consta de diverses sessions a l'aula en què es treballa informació de PGS, CFGM, CFGS, Batxillerat, ... directament el grup amb el tutor. També es fan xerradses per als alumnes, amb professionals sobre les possibles sortides acadèmiques o no després de l'ESO.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ INICIAL 
OP1

LA PRIMERA FEINA

  • Què entens per "primera feina"?
  • Per què creus que es diu que la primera feina és con un "segon naixement"?
  • Per què l'èxit en la vida i l'èxit en la feina van units?
OP2

PREPARAR-SE PER TREBALLAR

  • Què entens per "transició al treball"? 
  • Hi ha alguna relació entre personalitat, interessos i capacitats de la persona i treball?
  • Què diferencia el teball d'unes persones del d'altres?
  • Què entens per "mercat de treball"?